Mirë se vini!

Solucione Financiare

Shërbimet tona financiare përfshijnë:

Softver / program për financat e ndërmarrjes suaj dhe atë në dy variante:

1. Sistem të menagjuar – çdo gjë ruhet në cloud pra nuk ka nevojë për investime të medha çka do të thot implementohet në infrastrukturen aktuale.

2. Sistem personal – i cili implementohet në infraksturunet tuaj e cila duhet t’ju përmbahet kerkesave të sistemit dhe kërkon investim.

Shërbime tjera të cilat përfshijnë:

Procesim të pagesave dhe vPOS terminale me një investim minimal në infrastrukturë, implementim në softverin / programin aktual që keni ose iWinds Finance që ofrohet nga ne i cili është solucion total dhe bazohet ne cloud.
Përkujdesje 24/7 dhe backup / ruajtje i të dhënave në kohë reale.

Webhosting

Shërbimet tona hosting përfshijnë:

Prezenca juaj në internet një emër domain shëmbull ndermarrja.com

Hostimi / ruajtja e të dhënave tuaja në serverët tanë kujdesi 24/7

Dizajnimi i i faqës suaj, email adresa dhe sherbime tjera të specializuara sipas kërkesës suaj.

Këtu keni mundësi të zgjidhni qe ne të përkujdesemi për prezencen tuaj në internet, ju mundeson një komunikim me fleksibël klientëve tuaj, me të shpejtë, profesional dhe çka është me e rendesishmja me siguri me të lartë.

Financa dhe Konsulence

Shërbimet tona financa dhe konsulence përfshijnë:

Regjistrim, ndryshim dhe shuarje te biznesit, mbajtje te librave kontabel, konsulence per tatimiet dhe zgjidhje tjera per biznesin tuaj.