Për Ne

iWinds është kompani partnere e kontraktuar nga ndermarrje lidere për regjistrimin e TLD-ve dhe partnere për shërbimet Hosting serverët te cilët i posedon dhe menaxhon. Shërbimet tona janë aktive ne 99.9% te kohës dhe qendra e te dhënave ruhet 24h nga roje sigurimi, CCTV sisteme dhe monitorues, me dy sisteme te pavarura furnizimi te energjisë elektrike me Bateri Backup dhe me Diesel Gjenerator me autonomi pune deri ne 72 ore.

Supporti i dedikuar për shërbimet tona na ofron mundësi mjaft te lehta për t’ju ofruar shërbime efikase klientëve tanë për mes ticket sistemit tone me e-mail te dedikuar për support. Gama e gjere e mundësive dhe projektet e realizuar ne ditët e fundit na krijojnë bindje se ne jemi ne rrugën e duhur, mos e humbeni ketë mundësi sepse ne ju ofrojmë te ardhmen.

Kemi kenaqesine t’ju urojme mire se ardhje si klient i yni.