Solucione Financiare

iWinds Finance

Softveri / programi ynë është i punuar për të gjithë nga terminalet / pikat e shitjes me pakicë deri të ndërmarrjet prodhuese duke përfshirë:

Faturimin, ofertat, kontraktimet, fletëdergesat bilancin financiar të klientëve

Regjistrin e faturave te furnitorëve dhe pagesat ndaj tyre

Stokun, menaxhimin e depove

Raportin e rrjedhës se parasë, bankat, arkat

Si dhe shume mundësi tjera

E-Commerce

Ne kemi provojën e duhur për t’ju ofruar shërbime E-commerce të cilat do t’ju ofronin me afër klientit tuaj.

Ne kemi zhvilluar dhe jemi ne faza të ndryshme të zhvillimit të sistemeve të avancuara që ju mund t’ju krijonë lidhjen me parterë dhe klient si asnjë herë me parë.

Web Aplikacione

Dita ditës të gjitha shërbimet po bazohen në web. Ne kemi filluar implementimin e aplikacioneve te cilat do tj’ju ofrojnë siguri dhe funksionalitet të lartë në punën tuaj ditore.